Molenwerkgroep Oost Groningen actief met wind in de zeilen

Wordt ook molenaar. Ga de uitdaging aan. Start met de opleiding en help mee het erfgoed te behouden


straalstroom   stromingskaart buienradar weerkaarten            contactgegevensmolens in oostgroningen   

Op 14 april organiseert Molenwerkgroep Oostgroningen weer de jaarlijkse excursie voor iedereen die geïnteresseerd is. Molenaars en molenaars in opleiding, maar ook andere geïnteresseerden.

Vertrek is om 08.00 uur vanuit Winschoten, bij Molen Berg.

Daarvandaan gaat de bus naar Groningen hoofdstation.

  1. Dan zal de rit gaan naar Nijeveen, naar de zelfkruier de Sterrenberg.
  2. De tweede molen staat in Olst, de Bökkersmölle, een functionerende korenmolen.
  3. De derde molen is de Bolwerksmolen te Deventer, een houtzager.
  4. Dan gaan we naar Lettele, naar molen de Leeuw, met ten Have-roedes
  5. De laatste molen ts de olie-en pelmolen Ter Horst te Rijssen.


Daarna zullen we de terugtocht aanvaarden en hopen tussen 6 en 7 weer op het beginpunt te zijn.

Deze excursie kost voor leden van de molenwerkgroep € 15,--, voor niet-leden € 20,--.

Onderweg is gelegenheid tot het gebruiken van een eenvoudige lunch (voor eigen rekening).

Opgave via info@molenwerkgroepoostgroningen.nl .

Graag naast je naam ook even de opstapplaats vermelden.

Denkt u eraan, om tijdig uw contributie voor 2018 te betalen, om meerkosten en meerwerk voor de penningmeester te voorkomen? Voor 2018 is de contributie slechts € 10,--. Vermeld even uw naam bij de omschrijving.

NL55 INGB 0003 0251 39 t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen te Blijham


wijzigingen op de site:

geen