Molenwerkgroep Oost Groningen actief met wind in de zeilen

ZONDER MOLENAARS STAAN DE WIEKEN STIL

straalstroom   stromingskaartbuienradarweerkaarten   contactgegevensmolens in oostgroningen   

De jaarlijkse excursie is op zaterdag 7 september 2019. Er worden een aantal molens in Friesland aangedaan.

Er hebben zich een paar mensen opgegeven voor de excursie. Voor het huren van de bus is het van belang, dat we een indruk hebben van het aantal mensen die mee willen gaan. Dus graag snel opgeven!!

De stand is nu (6 juli) pas 15 man die zich hebben opgegeven.

Opgave kan via excursie@molenwerkgroepoostgroningen.nl

maaldagen 2019 Maaldagen 2019

Nieuwtjes of interessante dingen gezien? mail naar site@molenwerkgroepoostgroningen.nl