In de agenda staan de activiteiten per provincie benoemd, zodra ze bekend zijn.


Molen Westerwijtwerd heeft nieuwe fundering                               uit DVHN 30-3-21

Het Groninger Landschap heeft de versterking van koren- en pelmolen Zeldenrust in Westerwijtwerd afgerond.

De molen zakte in 2012, na de zware aardbeving in Huizinge, door zijn fundament. De in 1845 gebouwde koren- en pelmolen, sinds 2007 in bezit van Het Groninger Landschap, heeft een nieuwe fundering van gewapend begon gekregen. De molen moest hiervoor van het beschadigde fundament worden gevijzeld.

Nu de versterking een feit is, wordt het groot onderhoud ter hand genomen. Dat wordt dit najaar afgerond. De molen wordt vervolgens weer opengesteld voor publiek. De molenaarswoning wordt ingericht als vakantiewoning.

Nieuwtjes of interessante dingen gezien? mail naar site@molenwerkgroepoostgroningen.nl

Nieuwe link van een draaiende Franse molen, die een roede verliest.

straalstroom   stromingskaartbuienradarweerkaarten   contactgegevensmolens in oostgroningen

Molenwerkgroep Oost Groningen actief met wind in de zeilen

ZONDER MOLENAARS STAAN DE WIEKEN STIL


  

Hoewel de lock-down en avondklok nog een feit zijn, is het voor onze molens zelf wel goed, om in beweging te blijven.

Er is nog geen bewijs gevonden, dat de molen het virus kan krijgen!! Voor de molen geldt `rust roest`!

Laat de wieken dus wél draaien.