Als de knop niet werkt, kan je gewoon een mail sturen naar excursie@molenwerkgroepoostgroningen.nl 

Denkt u aan het betalen van uw lidmaatschap voor dit jaar??

€ 10,-- op NL55 INGB 0003 0251 39 t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen, onder vermelding van uw naam.

In 2023 bestaat de Hollanse Molen 100 jaar

Gedurende dit jubileumjaar zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd.

De Molenboeken bibliotheek     staat in molen Edens te Winschoten.

Nieuwtjes of interessante dingen gezien? mail naar site@molenwerkgroepoostgroningen.nl