Gelet op de regelgeving, waarbij niet meer dan 4 personen in één ruimte mogen zijn en het daaraan gekoppelde advies van GVM, heeft Jan Kugel na overleg met het bestuur van de Werkgroep besloten om de gezamenlijke theorielessen op zaterdagochtend in Molen Edens tot een latere datum uit te stellen.   Als zaken veranderen, zal dit direct bekend worden gemaakt.

straalstroom   stromingskaartbuienradarweerkaarten   contactgegevensmolens in oostgroningen

Molenwerkgroep Oost Groningen actief met wind in de zeilen

ZONDER MOLENAARS STAAN DE WIEKEN STIL

Geef De Dellen haar vleugels terug

Zondag 20 september brak plotseling een roede van de molen De Dellen. De molenaar bevond zich in de draaiende molen toen ‘de ramp’ zich in de namiddag afspeelde. Er hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Molenaar André Schuthof van De Dellen verteld “enorm geschrokken" te zijn. De molen is ernstig beschadigd. De vraag “Hoe is dit mogelijk” is vooralsnog onbeantwoord en wordt onderzocht.


De molen is een van de tien molens van de Molenstichting Midden- en Oost- Groningen (MSMOG). De stichting wil haar doelstelling voor het behoud van haar molens als cultureel erfgoed onder de aandacht blijven brengen, maar ziet zich op deze manier opnieuw geconfronteerd worden met een grote restauratie naar het zich laat aanzien. De schade aan de molen is enorm, en wordt in eerste instantie geschat op circa € 60.000,-. De molenvereniging hoopt op uw steun voor een eerste herstel. Helpt u mee? ‘Geef onze dame haar vleugels terug!’ Met uw steun kunnen de wieken van De Dellen gerestaureerd worden!

U kunt ook een gift overmaken via rekeningnummer NL71INGB0000113590 t.n.v. De Hollandsche Molen o.v.v. De Dellen.Hoewel het bezoek aan de molen nog steeds lastig is, is het voor de molen zelf wel goed, om in beweging te blijven. Er is nog geen bewijs gevonden, dat de molen het virus kan krijgen!!

Voor de molen geldt `rust roest`!   Nieuwtjes of interessante dingen gezien? mail naar site@molenwerkgroepoostgroningen.nl