Molenwerkgroep Oost Groningen actief met wind in de zeilen

ZONDER MOLENAARS STAAN DE WIEKEN STIL

straalstroom   stromingskaartbuienradarweerkaarten   contactgegevensmolens in oostgroningen   

De jaarlijkse excursie is op zaterdag 7 september 2019. Er worden een aantal molens in Friesland aangedaan.

Definitieve versie:

Molen 1.     Een van de drie laatste Boktjaskers staat in Augustinusga.

Molen 2.     Stellingmolen De Zwaluw in Burdaard. Koren- pel- en zaagmolen. Maalt nog voor bakkers in de regio.

Molen 3.     De Hoop in Stiens. Van Bussel, Ten Have en Fauel wiekstystemen. Instructiemolen en zeilmakerij.

In 1993 hypermoderne computergestuurde molen met o.a. electrisch luiwerk, centrale stofazuiging, meel-elevator etc. tot 2002. Nu weer in de juiste staat: op windkracht. Molenzeilmakerij Koning heeft er zijn werkplaats.

Molen 4.     Spinnekop Arkens in Franeker. Achtkantig en met vlinderwieken. Hoepelvang en trekvang.

Molen 5.     Stellingmolen spinnekop in Koudum. Korenmolen. Oud Hollands opgehekt met hoepelvang. Tot 1986 was de molen boven de stelling poldermolen.

Er hebben zich een paar mensen opgegeven voor de excursie. Voor het huren van passend vervoer is het van belang, dat we een indruk hebben van het aantal mensen die mee willen gaan. Dus graag snel opgeven!!

De stand is nu (6 augustus) pas 16 man die zich hebben opgegeven.

Opgave kan via excursie@molenwerkgroepoostgroningen.nl

maaldagen 2019 Maaldagen 2019

Nieuwtjes of interessante dingen gezien? mail naar site@molenwerkgroepoostgroningen.nl