Op 25-2-2020 is Gerda Koster - Westervaarder, molenaar en instructeur op Udema's Molen te Ganzedijk overleden.    

straalstroom   stromingskaartbuienradarweerkaarten   contactgegevensmolens in oostgroningen   

Molenwerkgroep Oost Groningen actief met wind in de zeilen

ZONDER MOLENAARS STAAN DE WIEKEN STIL

De excursie voor 2020 is gepland op zaterdag 18 april 2020.

De bestemming zal een aantal molens op de Veluwe zijn. De route en bestemmingen zullen later bekend worden gemaakt. Opgave kan al via excursie@molenwerkgroepoostgroningen.nl. Vertrek en opstappunten zijn net als andere jaren bij molen Berg te Winschoten en op het Groninger hoofdstation.
Kosten zijn als voorgaande jaren € 15,-- voor leden. Niet-leden betalen € 20.--.

Tipje van de sluier: Olie, zwichtring, turbine en uniek in NoordNederland

Kijk in de agenda voor de data en de onderwerpen van de theorieochtenden.

Nieuwtjes of interessante dingen gezien? mail naar site@molenwerkgroepoostgroningen.nl