Tussen 1 en 5 februari is een wisseling van sitebuilder (programma waarmee de site gemaakt wordt) Dan kan de site er dus een paar dagen anders uitzien en kan uw webmaster er geen veranderingen op aanbrengen.

straalstroom   windkaartbuienradarweerkaarten  molens in oostgroningencontactgegevens

Molenwerkgroep Oost Groningen actief met wind in de zeilen

ZONDER MOLENAARS STAAN DE WIEKEN STIL


Denkt u aan het betalen van uw lidmaatschap voor dit jaar??

€ 10,-- op NL55 INGB 0003 0251 39 t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen, onder vermelding van uw naam.


In 2023 bestaat de Hollanse Molen 100 jaar

Gedurende dit jubileumjaar zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd.


De Molenboeken bibliotheek     staat in molen Edens te Winschoten.

Boekenlijst
Nieuwtjes of interessante dingen gezien? mail naar site@molenwerkgroepoostgroningen.nl