straalstroom   windkaartbuienradarweerkaarten  molens in oostgroningencontactgegevens

Molenwerkgroep Oost Groningen actief met wind in de zeilen

ZONDER MOLENAARS STAAN DE WIEKEN STILOp 20 oktober zal er een ledenvergadering zijn.

Al eerder is gemeld dat Nico Holman niet herkiesbaar is als penningmeester. Ook dat Alidus Hofsteenge in 2019 heeft aangeven het voorzitterschap tijdelijk op zich te willen nemen en nu wil stoppen i.v.m. andere werkzaamheden. We zoeken dus een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. Belangstellenden voor deze functies kunnen zich opgeven bij de secretaris via: secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl of een telefoontje naar 06215472303.

Hou de vereniging levend en stel je beschikbaar voor een bestuursfunctie. Dat kost echt niet zo veel tijd.


In de agenda staan de activiteiten per provincie benoemd, zodra ze bekend zijn.


2022 zal het jaar van de Molenaar zijn.

Samen met alle jubileumactiviteiten zal dit jaar dus veel publiciteit worden gegeven aan onze molens.


Op woensdag 2 juni j.l. zijn we weer twee molenaars rijker geworden. Als eerste is Jacqueline Sollart gepromoveerd van MIO tot gediplomeerd molenaar, kort daarna gevolgd door Sebasian Boer. Beiden hebben de examencommissie weten te overtuigen van hun vakman(vrouw)schap. Jacqueline gaat meedraaien op Udema's molen, terwijl Sebastiaan Veldkamp's Meuln gaat bedienen.

                        
Nieuwtjes of interessante dingen gezien? mail naar site@molenwerkgroepoostgroningen.nl