Molenwerkgroep Oost Groningen actief met wind in de zeilen

ZONDER MOLENAARS STAAN DE WIEKEN STIL

straalstroom   stromingskaartbuienradarweerkaarten   contactgegevensmolens in oostgroningen   

Op 26 oktober start de theorie weer. Kijk in de agenda voor de data en de onderwerpen.


De excursie voor 2020 is gepland op zaterdag 18 april 2020.

De bestemming zal een aantal molens op de Veluwe zijn. De route en bestemmingen zullen later bekend worden gemaakt. Opgave kan al via excursie@molenwerkgroepoostgroningen.nl. Vertrek en opstappunten zijn net als andere jaren bij molen Berg te Winschoten en op het Groninger hoofdstation.


Op 18 september is Cees Nanninga uit Pieterburen geslaagd voor het landelijk examen. Dat was bij hem thuis goed te zien.


Op 20 september heeft ons erelid, DerkJan Tinga uit handen van de burgemeester van het HoogeLand een koninklijke onderscheidng ontvangen. Hij is u lid in de orde van Oranje Nassau.

Na de plechtigheid voor de invaart van molen de Vier Winden was er ruim gelegenheid tot felicitatie met een drankje en een maaltijd in de kerk van Winsum.


Nieuwtjes of interessante dingen gezien? mail naar site@molenwerkgroepoostgroningen.nl