Er is plaats voor nieuwe molenaars in opleiding

Wat houdt de opleiding tot vrijwillig molenaar in?

Het behoud van molens als levende monumenten is alleen mogelijk als de molens regelmatig in bedrijf zijn. Voor het laten draaien van molens zijn molenaars nodig, een functie die tegenwoordig vooral door vrijwilligers wordt uitgeoefend. Voor hen bestaat sinds 1972 de opleiding tot molenaar. Deze opleiding wordt in Groningen aangeboden door de provinciale afdeling van het Gilde van Molenaars. Ervaren Groninger molenaars, verspreid over de provincie, zijn als instructeur bij deze opleiding betrokken. De opleiding kan ieder moment worden gestart. In Oost Groningen is Molenwerkgroep Oostgroningen de opleider.

Opgeven voor deze landelijk geaccepteerde opleiding kan door bij één van de instructiemolens langs te gaan of je aan te melden bij het gilde van Molenaars  

De opleiding is erop gericht de cursisten te leren op een veilige, deskundige en verantwoorde wijze met molens te werken. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht geschonken aan het opdoen van praktijkervaring op verschillende typen molens en onder verschillende weersomstandigheden. De praktijk wordt ondersteund met lesmateriaal, gepubliceerd in de Basiscursus Molenaar en de lesbrieven die erbij horen. Bovendien volgen de cursisten theorielessen, die op de molen of tijdens speciaal georganiseerde theorielessen worden gegeven. De opleiding, die gemiddeld twee jaar duurt (ten minste één jaar), wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van Vereniging De Hollandsche Molen.

Na het slagen krijg je een getuigschift, waarmee je (uiteraard met toestemming van de moleneigenaar) op iedere windmolen in Nederland mag draaien.

De kosten van de opleiding bestaan uit de aanschaf van lesmateriaal (eenmalig ca € 100,-- of te downlaoden), het jaarlijks lidmaatschap van het Gilde voor leden in opleiding: € 34,50 dit is incl. WA- en Ongevallenverzekering

Aan het eind van de opleiding zijn er alleen nog de kosten van het examen afgenomen door de Hollandse Molen.

    Lidmaatschap van molenwerkgroep Oostgroningen is zeker gewenst.  

Waar kan je terecht voor de opleiding tot vrijwillig molenaar??

In Oostgroningen zijn 2 instructiemolens. 

Molen Dijkstra te Winschoten,

Nico Holman 0597-562894 Op zaterdagmorgen is hier instructie.

 

Molen Edens te Winschoten (tijdelijk op molen Dijkstra),

Jan Kugel 0596-542474 / 06-10323438 Op zaterdagmiddag is hier instructie.

Soms kan er ook op andere dagen iets geregeld worden

Instructie korenmolenaars in 1944

Veiligheidssymbolen om te gebruiken