Doelstelling molenwerkgroep Oost Groningen

Het doel van de Molenwerkgroep is: het organiseren van cursussen om vakbekwame molenaars op te leiden en een daaruit voortvloeiend streven naar instandhouding van molens. Zij tracht dit te bereiken door:

- samenwerking met andere verenigingen, die streven naar het behoud en het voortbestaan van molens
- samenwerking met het gilde van vrijwillige molenaars ten behoeve van het opleiden van molenaars
- bemiddeling te verlenen bij het bemensen van molens
- bij de overheid, instellingen en particulieren steun te verwerven

De vereniging is in 1974 opgericht.   

Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap van Molenwerkgroep Oostgroningen kost slechts €15,00 (vanaf 2024) per kalenderjaar (bij betaling vóór 1 april. Daarna zijn de kosten hoger i.v.m. extra kosten die we moeten maken voor het verzenden van herinneringen)

Bankrekening: NL55 INGB 0003 0251 39 t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen

bestuur

Voorzitter:         Paul Casteleijn        +316 5706 8557       voorzitter@molenwerkgroepoostgroningen.nl 

 

Secretaris:        Sebastian Boer        +316 3616 3444      secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl

 

Puutholder:       Chris Stuut               +316 8011 3971

 

Lid:                   Jan Kugel                 +31 596 562 894

 

Lid                    Jaap Rieks               +31 6 10806470          

Redactie muldersnijs

Hemmo Poppen  redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl

Onderhoud website

Joep Gründemann  site@molenwerkgroepoostgroningen.nl

Hieronder de vier ideeën van studenten van de Hanze Hogeschool in 2022