Nationale Molendag 2019artikel DvhN


Westerwoldse landdag

Onze vereniging heeft op de Westerwoldse Landdag op 17 maart 2018 een stand in het gemeentehuis te Sellingen gehad. Vele geïnteresseerden hebben hier de kans gekregen om kennis te nemen van de molens in de regio, de werking van de molens en de opleiding tot molenaar. We hadden een prominente plaats bij de ingang.

Overlijden

Op donderdag 26 juli 2018 is overleden Jurrie Westerhof. Hij is na zijn diplomering in 2012 gaan draaien op de Westerse Molen, tot zijn ziekte dit niet meer toestond.

 Thies Burema   

Op 12 december 2017 is overleden Thies Burema, molengids. 

 Bé Oomkens

Op 10 december 2017 is Bé Oomkens op 85 jarige leeftijd overleden. Gedreven molenaar op molen Dijkstra, instructeur, biotoopwachter en kennisdrager van molens. Hij stond ook aan de voet van het behoud van molennaarswerkplaats Wiersema. 

Op 20 april 2017 is Hans Bergman overleden. Hans was vanaf 1988 lid van de vereniging. Molenaar in Kolham op de Entreprice tot deze verbrandde in 2000. Laatselijk molenaar in de Groeve.

---------------------------------------------------

 Enkie Kok

Op 14 januari 2017 is Enkie Kok, molenaar op Veldkamp's Meuln te Bellingwedde overleden. Enkie was vanaf 1987 lid van onze vereniging.