Doelstelling molenwerkgroep Oost Groningen

Het doel van de Molenwerkgroep is: het organiseren van cursussen om vakbekwame molenaars op te leiden en een daaruit voortvloeiend streven naar instandhouding van molens. Zij tracht dit te bereiken door:

- samenwerking met andere verenigingen, die streven naar het behoud en het voortbestaan van molens
- samenwerking met het gilde van vrijwillige molenaars ten behoeve van het opleiden van molenaars
- bemiddeling te verlenen bij het bemensen van molens
- bij de overheid, instellingen en particulieren steun te verwerven

De vereniging is in 1974 opgericht.

Lidmaatsschap

     Het lidmaatschap van Molenwerkgroep Oostgroningen kost slechts €10,00 per kalenderjaar (bij betaling vóór 1 april. Daarna zijn de kosten € 15,00 i.v.m. extra kosten die we moeten maken voor het verzenden van herinneringen)

Bankrekening:                        NL55 INGB 0003 0251 39 t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen te Blijham

bestuur

Voorzitter:                Joep Gründemann,  info@molenwerkgroepoostgroningen.nl ,  06-4454 3430

Secretaris:                Remko Verstok,  secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl ,   0597 - 855 498

Penningmeester:    Nico Holman  0597 - 542 474

Leden:                       Jan Kugel  0596 -542 474

                                   Alidus Hofsteenge  0597 - 530 838

redactie muldersnijs

   Hemmo Poppen redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------