De Noordermolen te Noordbroeksterhamrik

Molenaar: Vincent Mathlener

Moleneigenschappen:

  • Bouwjaar 1805
  • adres Hamrik 2
  • 9635 VC Noordbroeksterhamrik
  • eigenaar Molenstichting Midden- en Oost-Groningen
  • type Achtkante grondzeiler
  • functie poldermolen
  • inrichting 1 vijzel
  • gevlucht 22.80 m
  • openstelling zaterdagochtend en op afspraak
  • bewegende beelden

Geschiedenis

De molen bemaalde het waterschap Noordermolenkolonie (groot 635 ha), gelegen ten noord-oosten van het dorp Noordbroek.
De molen had oorspronkelijk twee vijzels, wat de aanwezigheid verklaart van het spoorwiel. Sinds 1934 is er nog maar één vijzel overgebleven en kreeg de molen toen ook zelfzwichting met Dekkerwieken.
Het contract voor het plaatsen van de molen was getekend 31 mei 1801 maar op 3 april 1805 gaf de drost A.J. Sittel zijn goedkeuring aan het contract. Volgens de staat van 1811 stond hij onder beheer van de volgende volmachten: Pieter Aytes, Fidde Klasens en Albert H. Noordhof.
In 1946 vonden aan de molen belangrijke verbeteringen plaats, er kwam een nieuwe vijzel, een nieuwe vijzelbak en een nieuwe fundering. In 1955 vonden diverse herstellingen plaats. In 1959 werd de windbemaling stopgezet en in 1963 kocht de dhr. S. Graafhuis (organist in de Noordbroeksterkerk) de molen en liet hem in 1964 herstellen. De zelfzwichtende Dekkerroeden verdwenen toen.
In 2002 heeft de dhr. Graafhuis de molen verkocht aan de Gemeente Menterwolde die op zijn beurt de molen heeft doorverkocht aan de molenstichting Oldambt.
In 2004 was er weer een restauratie van de dan inmiddels zwaar vervallen molen en werd in april 2005 afgerond.
Deze molen is momenteel één van de vijf oudste overgebleven molens in de Provincie Groningen en is weer maalvaardig.
Heine Slagter was omstreeks 1900 molenaar op deze molen.